Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập
Daphne Zuniga

Daphne Zuniga

Tiểu sử

  • Được biết đến: Acting
  • Sinh nhật: 1962-10-28
  • Nơi Sinh: San Francisco, California, USA
  • Còn được Biết đến Như: 达芙妮·祖尼加

Danh Sách Phim Của Daphne Zuniga